گروه صنعتی پارسه نیک

وب سایت شرکتی و اتوماسیون مشتریان

وب سایت شرکتی و اتوماسیون مشتریان

مشاهده وبسایت

درباره این پروژه

این پروژه به سفارش گروه صنعتی باراد پارسه نیک انجام شده است. این شرکت محصولات صنعتی شرکت های بزرگی چون Pumpiran، siemens، Pentax، Ebara و ... را عرضه می کند، برای همین نیاز به یک وب سایت خوب و مدرن برای معرفی شرکت و ارائه محصولات شرکت دیده شده بود. ما خوشحالیم که به این گروه صنعتی برای رسیدن به اهدافشان کمک کرده ایم. این پروژه در سال 1392 پیاده سازی شده است.