کارنیک فتوگرافی

ثبت تصاویر با ایده های خلاقانه و به روز در سبک رئال

تيم جوان كارنيك با ايده هاى خلاقانه و به روز، در سبك رئال

مشاهده وبسایت

درباره این پروژه

تنها دفتر كارنيك در تهران واقع شده و ما شعبه يا نماينده ديگرى نداريم . با اين حال ما عاشق سفر هستيم و به شهر يا كشور شما سفر ميكنيم تا در ثبت خاطرات خوب شما شريك شويم . ٤ سال بيشتر از تولد كارنيك نميگذرد و تيم جوان كارنيك با ايده هاى خلاقانه و به روز، در سبك رئال فعاليت ميكنند.