شرکت ایده سازان رهگشا

سامانه آموزش آیین نامه راهنمایی رانندگی

ما با هدف تجمیع نیازهای دارندگان گواهینامه رانندگی اقدام به تهیه ی سامانه آموزش و آزمون آنلاین رانندگی نموده ایم.

مشاهده وبسایت

درباره این پروژه

آموزش الکترونیک آیین نامه راهنمایی و رانندگی به صورت صوتی و تصویری، بیش از ۴۵ آزمون آیین نامه،نکات فنی رانندگی و نکات فنی خودرو