کاپ دیس

نرم افزار و اپلیکیشن کسب و کار آنلاین

کاپ دیس یک سامانه هوشمند تخفیفی رفاهی، پل ارتباطی بین مشتری و اصناف با حذف هزینه های تبلیغاتی

مشاهده وبسایت

درباره این پروژه

برای رفاه و آشنایی بیشتر نسبت به خدمات مجموعه کاربران این اپلیکیشن پس از نصب میتوانند تا 48 ساعت رایگان از تخفیف کلیه مراکز استفاده کنند . تخفیف بصورت پس پرداخت میباشدلازم به ذکر است مجموعه کاپ دیس هیچگونه مراوده مالی با مراکز نداردو تخفیف در جا در زمان پرداخت کسر میشود.
برای عضویت در باشگاه مشتریان متقاضی میتواند از کارت اشتراک سالانه ویا بسته های تخفیفی مختلف در سامانه را بنا به نیاز تهیه و در زمان عضویت نامحدود در مراجعه از کل مراکز استفاده کند.
لازم به ذکر است پروژه های فرهنگسازی و رفاهی نیز در این اپلیکیشن برای رفاه شهروندان قرار گرفته .