داروسازی عبیدی

نرم افزار نسخه وب و اندروید در مورد تعامل در مورد راهکارهای جدید درمانی برای افراد مبتلا به دیابت.

ایجاد تعامل ما بین افراد حاضر در همایشها و سمینارهای شرکت داروسازی عبیدی برای راهکارهای جدید درمانی مربوط به دیابت.

مشاهده وبسایت

درباره این پروژه

ایجاد تعامل ما بین افراد حاضر در همایشها و سمینارهای شرکت داروسازی عبیدی