تاکفود

سفارش آنلاین غذا

در تاکفود می توانید فهرست رستوران ها و منوی غذای آنها را مشاهده کنید. به راحتی غذای خود را سفارش داده و لذت ببرید.

مشاهده وبسایت

درباره این پروژه

در تاکفود می توانید فهرست رستوران ها و منوی غذای آنها را مشاهده کنید. به راحتی غذای خود را سفارش داده و لذت ببرید.