مهرپل

کسب وکار آنلاین

مهرپل یک مکان امن و آنلاین است که کسب و کارها را به هم مرتبط می سازد و راه های جدیدی برای روابط و مبادلات تجاری ترسیم می کند.

مشاهده وبسایت

درباره این پروژه

مهرپل یک مکان امن و آنلاین است که کسب و کارها را به هم مرتبط می سازد و راه های جدیدی برای روابط و مبادلات تجاری ترسیم می کند. مهرپل خدمات ویژه ای که هر کسب و کار برای ورود و پیشرفت در دنیای دیجیتال نیاز دارد را دراختیارش قرار می دهد.تمام کسب و کارها در زمینه های تولیدی، پیمانکاری، مدیریتی، خدماتی و فروشگاه ها می توانند به راحتی در مهرپل فعالیت کنند و از خدمات و مزایای بی نظیر آن بهره مند گردند.