موسسه فرهنگی هنری هنر فردا

فرهنگ و هنر

موسسه 《هنر فردا》 کانونی است برای تضارب اندیشه ها و تبادل تجربیات هنرجویان و علاقمندان به قلمروهای متنوع فرهنگی

مشاهده وبسایت

درباره این پروژه

موسسه‌ی فرهنگی-هنری «هنر فردا» یک کانون آموزشی و پژوهشی است که با هدف معرفی فرهنگ معاصر و هنر پیشرو و با احترام به همه ارزش‌ها و میراث ملی ایران در راستای اعتلای فرهنگ و هنر کشورمان گام بردارد.
کلاس‌های آموزشی این موسسه به علاقه‌مندان حرفه‌ای و دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف کمک می‌کند تا توانمندی‌های هنری خود را کشف کرده آن را در قیاس با تجربیات جهانی مورد تحلیل قرار دهند تا زمینه شکوفایی بیشتر فراهم آید.