دنیای سبز سلامت

سامانه تخفیفی ارجاعی

سامانه تخفیفی ارجاعی دنیای سبز سلامت DS Card

مشاهده وبسایت

درباره این پروژه

سامانه تخفیفی ارجاعی دنیای سبز سلامت DS Card یک وب سایت معرفی تخفیف های کالا و خدمات برای دارندگان اینگونه کارت ها است. در این سامانه کاربران می توانند انواع مراکز را مشاهده کرده، بین آنها جستجو کنند. جستجو بر اساس موقعیت جغرافیایی یکی از قابلیت هایی است که در این سامانه وجود دارد و شما می توانید نزدیکترین مراکز تخفیف به یک نقطه را پیدا کنید.