DSVS

فروشگاه اینترنتی و سیستم مدیریت بازاریابان

فروشگاه اینترنتی و سیستم مدیریت بازاریابان

مشاهده وبسایت

درباره این پروژه

این فروشگاه توسط اعضای هارمس در شرکت پیشخوان خدمات گستر ایرانیان پیاده سازی شده است. DSVS یک وب سایت و فروشگاه اینترنتی برای فروش لوازم آرایشی بهداشتی است. در قلب این فروشگاه یک سیستم مدیریت بازاریابی پیاده سازی شده تا بازاریابان شرکت بتوانند فروش محصولات، درآمد ها و سود های حاصل از فروش را به راحتی مدیریت کنند. این سیستم قابلیت ایجاد نمایندگی فروش داشته و هر نمایندگی می تواند بابت فروش محصولات، سودی را نسیب نمایندگی خود کند. از دیگر مزایای این فروشگاه قابلیت تعریف رنگ بندی و سایز بندی برای هر محصول می باشد. این پروژه در مهرماه سال 1394 به اتمام و بهره برداری رسید.